Word doortastender door goed voor jezelf te zorgen

Blijf je afwachten of ga je doortastend te werk?

Harry is naast docent ook coördinator op een universiteit. Over dit laatste is Jan, zijn leidinggevende, helemaal niet tevreden. Hij vindt dat Harry zijn collega’s moet beïnvloeden en zorgen dat zij doen wat hij wilt. Meer leiderschap dus. Ook Harry vindt dat hij niet uit de verf komt op dat gebied. Hoewel hij al jaren een goede docent is, blijft zijn loopbaan op dit niveau steken en kan hij geen volgende stap nemen.

Het probleem van Harry is dat hij afwachtend is en weinig doortastend. De gevolgen van dit gedrag zijn dat hij niet efficiënt is en veel tijd nodig heeft. Hij is ook niet to the point in zijn communicatie. Harry behoort niet tot de groep van invloedrijke mensen op zijn afdeling en wordt regelmatig gepasseerd bij belangrijke beslissingen. Jan verwacht veel meer initiatief van hem. Het is nodig dat hij een betere balans ontwikkelt tussen zijn daadkracht en zijn soepelheid.

Lastige situaties uit de weg gaan

Tijdens ons intakegesprek geeft Harry aan dat hij wil leren lastige situaties op zijn werk, niet meer uit de weg te gaan. Hij wil zich meer bewust worden van de situatie, lastige gesprekken niet meer uit de weg gaan en assertiever worden. En in het gesprek wil hij sneller tot de kern kunnen komen.

In de 1 op 1 gesprekken bespreken we waarom hij dit gedrag heeft en het niet zelf kan veranderen. Harry vertelt dat hij als kind zich op school vaak alleen heeft gevoeld en dat hij vaak gepest werd. Hij heeft niet geleerd goed voor zichzelf te zorgen zodat hij zich veilig voelt om zich uit te spreken. Controle en perfectionistisch gedrag is een gewoonte geworden om zijn gevoelens is de hand de houden.

Naast de 1 op 1 gesprekken deed Harry ook mee aan de Workshop Leiderschap in Balans. Dit was zo nu en dan confronterend voor hem, maar ook waardevolle inzichten. Vooral om meer in zijn kracht te gaan staan.

3-gesprekken

Er zijn 3 – gesprekken in het traject waarbij naast Harry en ik ook Jan als leidinggevende aanwezig is. Hij vertelt zijn kant van het verhaal en beiden spreken zich uit over elkaar en de situatie. In deze gesprekken wordt duidelijk waarom de communicatie en samenwerking tussen hen niet goed verloopt. Irritaties worden van beide kanten op tafel gelegd en zorgen tenslotte voor veel verbetering.

Voor Harry is het heel belangrijk om in het begin van een gesprek tijd te nemen voor zichzelf en een veilige sfeer te scheppen. Dit doet hij door het kort over koetjes en kalfjes te hebben. Hij past zijn zithouding aan die nu open en krachtig is. Pas als dat geregeld is, is het voor hem gemakkelijker om goed voor zichzelf op te komen.

Jan zag daardoor een andere Harry in het gesprek. Iemand die wist wat hij wilde bespreken, doorvroeg en stond voor zijn zaak. Meer controle van Harry zorgt voor een interessante gedachtewisseling tussen hen. Voor Jan is het nu wel de moeite waard om in gesprek te zijn met Harry.

Loop jij ook vast in je werk, je functioneren en wil je een stap in je carrière maken? Bestel mijn inspirerende boek Succesvol Coachend Leidinggeven.  Je krijgt inzicht in je eigen functioneren en begrijpt waarom je doet zoals je doet.