Category Archives: Blog

BrunStock0107_08

Een aardige maar besluitvaardige adviseur. Kan dat?

Peter is een jonge beleidsadviseur op een kennisinstituut en is nu sinds twee jaar procesleider van twee kleine teams. Hij merkt dat hij een andere houding nodig heeft als beginnend leidinggevende. Hij vindt het moeilijk om besluiten te nemen en zijn teamleden aan te spreken op hun gedrag. In zijn externe contacten als adviseur mag hij duidelijker en effectiever te zijn. Hij verwachtte dat hij zelf deze nieuwe kwaliteiten kon aanscherpen maar heeft toch de hulp van een coach nodig. 

Het probleem van Peter is dat hij het belangrijk vindt aardig gevonden te worden en zijn grenzen niet trekt. Het gevolg  van dit gedrag is dat zijn uitstraling te vriendelijk overkomt in de contacten met zijn teamleden en collega’s die boven hem staan. Hij heeft een sterke neiging alles mee te wegen en wil graag dat iedereen het met elkaar eens is. Peter mag meer balans ontwikkelen tussen zijn aardige en strenge gedrag.

Sparren met een coach

Tijdens ons intakegesprek geeft Peter aan dat hij heeft behoefte om te sparren met een coach. Hij wil heel graag minder voorzichtig en vriendelijk opereren met zijn projectleden en collega’s en hen aanspreken op hun gedrag. Hij wil leren makkelijker besluiten te kunnen nemen. Ook wil hij het team makkelijker coördineren en haar functioneren verbeteren.

Als kind is Peter verlegen en vindt hij nieuwe mensen eng. Gelukkig is hij niet meer zo verlegen als vroeger. Hij is gepest in eerste klassen van de middelbare school omdat hij uit de toon viel. Hij heeft toen niet gereageerd en liet het over zich heenkomen. Ook nu nog lacht hij liever de problemen weg dan de confrontatie aan te gaan. Dit pleasen zit hem in de weg bij zijn leiderschap.

Omgaan met feedback en inzichten vergroten

Na een aantal 1 op 1 gesprekken is de uitstraling  van Peter veranderd. We hebben uitgebreid gesproken over zijn uitstraling en hoe hij overkomt. Peter heeft feedback van mij gekregen hierover en dit heeft zijn inzichten vergroot. Hij is zich bewust van punten uit zijn verleden die nu nog steeds spelen. Zijn gezicht is volwassener en krachtiger geworden. Ook geeft hij sneller zijn grenzen aan in kleine dingetjes naar zijn teamleden.

Zijn teamleden ervaren dat Peter steviger in zijn schoenen staat als hun procesleider. Hij trekt niet alles meer naar zich toe door grenzen aan te geven en laat ze meer zelf zaken oplossen. Bij zijn collega’s, die boven hem staan, valt het op dat hij veel daadkrachtiger zijn beslissingen neemt. Hij heeft zelfs spontaan op een andere vacature gereageerd en besloten van baan te veranderen!

 

Loop jij ook vast in je werk, je functioneren en wil je een stap in je carrière maken? Download dan gratis het ebook Succesvol Coachend Leidinggeven. In dit ebook krijg je een introductie op de 6 dimensies van tegenovergestelde kwaliteiten. Je krijgt inzicht in je eigen functioneren en begrijpt waarom je doet zoals je doet. 


BrunStock0107_05

Vanuit je gevoel leidinggeven? Hoe doe je dat?

Piet is manager van een klein team met zes medewerkers en merkt regelmatig dat hij het lastig vindt hen snel aan te spreken op hun gedrag. Twee van hen kunnen het de laatste tijd erg goed met elkaar vinden en praten uitgebreid over hun privéproblemen tijdens hun werk. Dat begint Piet steeds meer te ergeren. Hij zou er wat van willen zeggen maar op hetzelfde moment begint hij te twijfelen of hij dat moet doen en op welke manier hij dat moet doen.

Piet heeft allerlei overwegingen en argumenten in zijn hoofd, die hem belemmeren actie te ondernemen. Hierdoor leunt Piet meer op zijn verstand dan op zijn gevoel. Piet: ‘Ik vind het lastig om naar mijn gevoel te luisteren.’ De gevolgen van zijn rationele gedrag zijn legio en veelzeggend. Hij spreekt zich niet uit. Zijn medewerkers krijgen niet te horen wat hij van ze vindt en hebben juist die feedback nodig om beter te kunnen functioneren. Dit geeft hem als manager ook minder autoriteit. Het team functioneert onder haar niveau en dit heeft weer invloed op de prestaties en resultaten ervan. Piet blijft zitten met zijn irritaties en neemt die ook regelmatig mee naar huis.

In ons eerste gesprek praten we over wat Piet zou willen veranderen. Hij wil sneller en vaker kunnen zeggen wat hij te zeggen heeft. Hij wil vanuit zijn gevoel gesprekken aanpakken en een eigen stempel geven. Acteren op gevoel noemt hij het. Dit wil hij heel graag leren.

1 op 1 gesprekken

In de 1 op 1 gesprekken zoeken we waarom hij dit gedrag vertoont en waarom het lastig is om ervan af te komen. Het begint al in zijn jeugd. Bepalend in zijn opvoeding is de harmonie in het gezin geweest. De norm was sociaal zijn en je aanpassen aan de andere gezinsleden. Aanvoelen wat de ander nodig heeft is zijn eerste natuur geworden. Maar dit gedrag zit hem nu op zijn werk, in zijn functioneren in de weg.

Op het moment dat hij zijn medewerkers Felix en Anja met elkaar hoort praten over persoonlijke issues, voelt hij ergernis. Dit gebeurt in de eerste seconden nadat hij dit waarneemt. Daar luistert hij niet naar. Andere, meer rationele overwegingen en gedachten als is het terecht dat ik me irriteer? of toch ook fijn dat ze het goed met elkaar kunnen vinden en ík kijk het nog even aan, komen daarna in zijn hoofd waardoor hij geen actie onderneemt.

Gevoelsopmerking

Tijdens het coachingsgesprek praten we over dit soort situaties en hoe Piet hiermee om kan gaan. Wanneer hij luistert naar zijn gevoel, kan hij beter een keuze maken of hij op dat moment of achteraf in wilt grijpen. Beslist hij om achteraf op een rustig moment te bespreken, dan is het handig om dat in twee stapjes te doen. De eerste stap is om de situatie aan te geven en stap twee is het benoemen van je gevoel. We oefenen dit samen in een rollenspel. Piet: ‘Ik zag je staan met Anja en hoorde je praten over je probleem met de buren’. Daarna maakt hij een gevoelsopmerking: ‘Ik vind het fijn dat jullie goed met elkaar overweg kunnen, maar ik vind het ook vervelend dat je tijdens werktijd zolang over privé kwesties praat met Anja. Kan je dat meer tijdens de lunchpauze doen?’

De kracht van een gevoelsopmerking is dat het een korte zin is met jouw gevoel erin. Bijvoorbeeld: ik vind het fijn, prettig, lief, vervelend, dat … aangevuld met waar je het over wil hebben. Het irriteert me, het zit me dwars dat … aangevuld met wat je wil bespreken.

Rollenspel

We oefenen regelmatig in een rollenspel een gesprek met zijn medewerkers waarin hij zich uitspreekt hoe hij zich voelt en zegt wat hij wil van zijn medewerkers. Elke keer komt hij weer een stapje verder hiermee. Aan het eind van elke sessie formuleren we zijn huiswerk. Dat helpt Piet zich daarop te richten tot het volgende 1 op 1 gesprek.

En op de werkvloer? Felix is blij dat Piet duidelijk naar hem toe is en het helpt hem die gesprekjes op een ander moment te voeren. Hij wist zelf natuurlijk ook wel dat het niet helemaal oké was. Felix heeft ook gemerkt dat de verstandhouding met Piet verbeterd is.

 

Mini-Coaching >>Ben je benieuwd wat voor leidinggevende je bent? Doe dan de leiderschapstest van Dekkers Development. In enkele minuten krijg je inzicht in je harde en zachte kwaliteiten. Binnen 2 werkdagen ontvang je gratis een resultaatgericht advies voor je toekomst!


BrunStock0107_07

Blijf je afwachten of ga je doortastend te werk?

Harry is naast docent ook coördinator op een universiteit. Over dit laatste is Jan, zijn leidinggevende, helemaal niet tevreden. Hij vindt dat Harry zijn collega’s moet beïnvloeden en zorgen dat zij doen wat hij wilt. Meer leiderschap dus. Ook Harry vindt dat hij niet uit de verf komt op dat gebied. Hoewel hij al jaren een goede docent is, blijft zijn loopbaan op dit niveau steken en kan hij geen volgende stap nemen.

Het probleem van Harry is dat hij afwachtend is en weinig doortastend. De gevolgen van dit gedrag zijn dat hij niet efficiënt is en veel tijd nodig heeft. Hij is ook niet to the point in zijn communicatie. Harry behoort niet tot de groep van invloedrijke mensen op zijn afdeling en wordt regelmatig gepasseerd bij belangrijke beslissingen. Jan verwacht veel meer initiatief van hem. Het is nodig dat hij een betere balans ontwikkelt tussen zijn daadkracht en zijn soepelheid.

Lastige situaties uit de weg gaan

Tijdens ons intakegesprek geeft Harry aan dat hij wil leren lastige situaties op zijn werk, niet meer uit de weg te gaan. Hij wil zich meer bewust worden van de situatie, lastige gesprekken niet meer uit de weg gaan en assertiever worden. En in het gesprek wil hij sneller tot de kern kunnen komen.

In de 1 op 1 gesprekken bespreken we waarom hij dit gedrag heeft en het niet zelf kan veranderen. Harry vertelt dat hij als kind zich op school vaak alleen heeft gevoeld en dat hij vaak gepest werd. Hij heeft niet geleerd goed voor zichzelf te zorgen zodat hij zich veilig voelt om zich uit te spreken. Controle en perfectionistisch gedrag is een gewoonte geworden om zijn gevoelens is de hand de houden.

3-gesprekken

Er zijn 3 – gesprekken in het traject waarbij naast Harry en ik ook Jan als leidinggevende aanwezig is. Hij vertelt zijn kant van het verhaal en beiden spreken zich uit over elkaar en de situatie. In deze gesprekken wordt duidelijk waarom de communicatie en samenwerking tussen hen niet goed verloopt. Irritaties worden van beide kanten op tafel gelegd en zorgen tenslotte voor veel verbetering.

Voor Harry is het heel belangrijk om in het begin van een gesprek tijd te nemen voor zichzelf en een veilige sfeer te scheppen. Dit doet hij door het kort over koetjes en kalfjes te hebben. Hij past zijn zithouding aan die nu open en krachtig is. Pas als dat geregeld is, is het voor hem gemakkelijker om goed voor zichzelf op te komen.

Jan zag daardoor een andere Harry in het gesprek. Iemand die wist wat hij wilde bespreken, doorvroeg en stond voor zijn zaak. Meer controle van Harry zorgt voor een interessante gedachtewisseling tussen hen. Voor Jan is het nu wel de moeite waard om in gesprek te zijn met Harry.

 

Loop jij ook vast in je werk, je functioneren en wil je een stap in je carrière maken? Download dan gratis het ebook Succesvol Coachend Leidinggeven. In dit ebook krijg je een introductie op de 6 dimensies van tegenovergestelde kwaliteiten. Je krijgt inzicht in je eigen functioneren en begrijpt waarom je doet zoals je doet. 


Bericht sturen
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start